Cursus

Voor wie het werken met Arduino echt goed en snel wil leren.

Cursus

Inhoud: 

De basiscursus ‘physical computing en het Arduino platform’ richt zich op het leren begrijpen en het toepassen van een modern microcontroller platform. We richten ons tijdens deze cursus op diverse sensoren en DC-motoren, die veelal gebruikt worden bij de besturing van multidisciplinaire projecten.

Cursusvorm:

Deze interactieve cursus is zo doeltreffende omdat theorie direct in de praktijk wordt toegepast. Dit is de meest effectieve leervorm voor abstractere lesstof.

Na afloop:

Na afloop van deze cursus kunt u zelf met een modern microcontroller platform, in zeer korte doorlooptijd, testopstellingen met sensoren, motoren en displays ontwikkelen. Daarnaast heeft u een stevige basiskennis opgedaan, waardoor u op een hoger niveau verder kunt.

Boek ‘Arduino in Control’:

Door de opgedane kennis en kunde, komen legio toepassingen binnen handbereik. Het boek ‘Arduino in Control’ zal dienen als krachtig naslagwerk.

Data:

In overleg met de klant.

Hieronder in hoofdlijnen de cursusinhoud,

de vele details komen in de cursus uitgebreid ter sprake:

1e dag:

We gaan het eerste dagdeel met basale elektronische schakelingen aan de slag, zodat u vertrouwd raakt met signaalvormen en weet welke I/O u straks kunt gebruiken bij diverse toepassingen. Hierbij gebruikt u een oscilloscoop als elektronisch meetinstrument.
  • Introductie en klein stukje geschiedenis.
  • Uitleg en toepassen van elektronische meetapparatuur.
  • De basis: analoge en digitale I/O.
  • Aansturing DC motor zonder microcontroller.
  • Het Arduino UNO-platform inside-out.

2e dag:

De tweede dag gaan we nader in op de I/O van het microcontrollerboard, de compiler, de softwareflow en de schrijftaal. Ook worden control structures, datatypen en veelgebruikte operatoren besproken. Daarna worden een aantal van de besproken zaken direct toegepast op een compact systeempje.

  • Introductie, control-structures, datatypen, operatoren.
  • I/O op het Arduino platform en direct theorie toepassen.
  • Meerdere oefeningen vanuit de theorie met sensoren en een DC-motorcombinatie.

3e dag:

De derde dag gaan we na een introductie en terugblik verder in op de theorie en de taal, we hebben het over talstelsels en behandelen onbesproken periferie van de microcontroller. Die middag worden de besproken zaken toegepast.
  • Introductie, talstelsels, interrupten, seriële bussen, zelf functies maken, EEPROM.
  • Theorie en oefeningen m.b.t. het LCD display, de servo motor en de stappenmotor.

Doelgroep:

Deze cursus is erop gericht om mensen in 3 dagen te leren hoe ze een technische aansturingen realiseren kunnen realiseren met een minimale basiskennis op het gebied van microcontroller technologie.

Je leert technische toepassingen ontwikkelen met sensoren en actoren in combinatie met een modern microcontroller platform.

Inbegrepen:

Cursusmateriaal, boek ‘Arduino in Control’, hardwarekit, koffie, thee, lunch.

Niet inbegrepen:

Laptop met USB aansluiting met geïnstalleerde Arduino IDE 1.0.6. (andere mag ook, maar deze is compatible met het boek), rekenmachine.

Locatie:

Bij NeoTec of op (uw) bedrijfslocatie.

Inschrijven:

Voor deelneming of overige informatie, vragen we u contact op te nemen.

Enkele recenties